Download App
Share for free reading all lessons
Dialogue category
More Situational dialogue
Liquor culture
100 words - You've learned 0 % of the chinese words in this dialogue
Category: Culture     Pronunciation: Mandarin     Difficulty:HSK Level 5    
Situational dialogue
Vocab
Grammar
Exercises
Expansion
Discussion
Hide Pinyin Hide Chinese Hide English
Zhōngguó
中国
shì
jiǔ
de
gùxiāng,
故乡,
jiǔ
zài
zhōngguórén
中国人
shēnghuó
生活
zhōng
zhànjù
占据
zhòngyào
重要
wèizhì.
位置。
China is the birthplace of wine. Wine plays a very important part in Chinese people’s life.
Èng,
嗯,
zhōngguórén
中国人
péngyou
朋友
jùhuì,
聚会、
qǐngkè
请客
chīfàn
吃饭
de
shíhou
时候
dōu
yào
hējiǔ.
喝酒。
Yeah, Chinese people drink wine in parties and dinners.
Zhōngguó
中国
de
jiǔ
dàduō
大多
shì
liángshí
粮食
niàngzào
酿造
de,
的,
yīnwèi
因为
zhōngguó
中国
shì
ge
nóngyè
农业
dàguó.
大国。
Most of Chinese wine is made from grain, because China is a big agricultural country.
Guàibùdé
怪不得
zhōngguórén
中国人
xǐhuan
喜欢
hējiǔ,
喝酒,
tāmen
他们
yìbān
一般
dōu
shì
zài
fàn
qián,
前,
biān
chī
cài
biān
hējiǔ.
喝酒。
Dàjiā
大家
yìqǐ
一起
hējiǔ
喝酒
de
shíhou,
时候,
yào
gānbēi.
干杯。
No wonder Chinese people like liquor; they drink while enjoying the dish before eating rice.
Wǒmen
我们
jiàn
dào
de
dàduō
大多
shì
báijiǔ,
白酒,
háiyǒu
还有
yìxiē
一些
bié
de
zhǒnglèi,
种类,
bǐrú
比如
huángjiǔ,
黄酒,
zhǔyào
主要
yuánliào
原料
shì
mǐ,
米,
shàoxīng
绍兴
huángjiǔ
黄酒
hěn
yǒumíng.
有名。
White wine is the most common for me. There are some other kinds, like Yellow wine. The main ingredient is rice. Shaoxing yellow wine is very famous.
Yàojiǔ
药酒

suàn
jiǔ
ma?
吗?
Is medicinal liquor a kind of wine?
Yàojiǔ
药酒
shì
zài
jiǔ
li
jiā
zhōngyào,
中药,
kěyǐ
可以
zhìbìng,
治病,

kěyǐ
可以
qiángshēnjiàntǐ.
强身健体。
Medicinal liquor is the wine with medicine. It can cure and build fitness.
playAudio
Pinyin:
Do more exercise
Login

Login first,please.

   Close